"Po słonecznej stronie życia" 1978 r.
"S'apago – moja miłość" 1979 r.
"Buzuki disco" 1980 r.
"Ty – jak niebo, ja – jak obłok" 1980 r.
"Lovers" 1982 r.
"Grecja raz jeszcze" 1983 r.
"Morze snu" 1984 r.
"Muzyka twoje imię ma" 1985 r.
"Eleni... 10" 1986 r.
"Kolędy polskie śpiewa Eleni" 1986 r.
"Miłość jak wino" 1987 r.
"Wakacyjny flirt" 1990 r.
"Sound from Greece" 1990 r.
"24 golden greats" 1991 r.
"Złote przeboje" 1992 r.
"Przystań pod gwiazdami" 1992 r.
"W rytmie Zorby" 1995 r.
"Nic miłości nie pokona" 1996 r.
"Kolędy polskie śpiewa Eleni" vol 2 1998 r.
"Za wszystkie noce – złota kolekcja" 1999 r. 
"Moje credo" 1999 r.
"Coś z Odysa" - 2001 r.
Nowość "Miłości ślad" - 2013 r.